Wprowadzenie do kursu – jak skutecznie się z niego uczyć?

Czas trwania lekcji to 5 minut